Osvětlovací technika Vít Pavlů - klikněte pro návrat na hlavní stránku Osvětlovací technika Vít Pavlů - klikněte pro návrat na hlavní stránku

MBN Giant Fire

MBN Giant Fire s výškou plamene 1,4 m, 2,5 m, nebo 4,0 m jsou největšími efekty této výrobní řady. Velký plamen bez použití skutečného ohně umožňuje jedinečné použití. Pro vytvoření MBN Giant Fire 1,4 m je třeba 5 lamp MR 16. 12 lamp MR 16 vytvoří MBN Giant Fire o výšce 2,5 m. 18 lamp MR 16 vytvoří MBN Giant Fire o výšce 4,0 m, napodobení ohně je perfektní. Navzdory těmto rozměrům MBN Giant Fire pracuje potichu a je vhodný pro divadla a jeviště. Dvě oddělené elektrické připojení umožňují kontrolu světla a plamene. MBN Giant Fire nabízíme také ve DMX verzi.

ginat 15ginat 25ginat 40

Všechny MBN Fire Effect „plameny“ jsou z hedvábí, které je ohnivzdorné. Požadavky DIN 4102 B1 jsou splněny.

MBN Roman Fire

MBN Roman FireMBN Roman Fire (v překladu Římský oheň), ohňový kalich, je 1,80 m vysoký (+plamen) a vytváří efektní stylové osvětlení. Může být snadno použitelné jako nepřímé osvětlení nebo jako osvětlení navozující příjemnou atmosféru. MBN Roman Fire je vyroben z ocele a má stylové rustikální zakončení. MBN Roman Fire je vybaven kvalitním větrákem (životnost 40 000 hodin) od německého výrobce „Papst“ a speciálním skleněným filtrem.

Všechny MBN Fire Effect „plameny“ jsou z hedvábí, které je ohnivzdorné. Požadavky DIN 4102 B1 jsou splněny.

MBN DA´HOOD OHEŇ

OHEŇMBN DA´HOOD FIRE je ohňový efekt ve stylu „gheto“. Tento světelný efekt je použitelný pro mnoho účelů, kde je potřeba atraktivní a nepřímé osvětlení ať už na jevišti, v divadle nebo při různých reklamních akcích. Obvyklá barva DA´HOOD barelu je černá. Na přání zákazníka můžeme nabídnout i jiné barvy a třeba i rustikální styl. Obojí MBN DA´HOOD FIRE jsou vybaveny velmi kvalitním větrákem německé výroby Papst. Výška plamene MBN DA´HOOD FIRE Standard je 62 cm a je vybavený 3 lampami MR 16. Výška plamene MBN DA´HOOD FIRE Large je 1,4 m a je vybavená 5 lampami MR 16. MBN DA´HOOD FIRE Large s volitelným MBN AIRDOME je možné použít i v exteriérech.

Všechny MBN Fire Effect „plameny“ jsou z hedvábí, které je ohnivzdorné. Požadavky DIN 4102 B1 jsou splněny.

OHEŇ


 

MBN FIRE EFFECT

MBN FIRE EFFECTMBN STUDENÝ OHEŇ
Skvìlé MBN Ohòové efekty jsou speciálnì vyrobeny pro dekorativní použití. Tento efekt je podobný skuteènému plamenu, avšak bez nebezpeèí skuteèného ohnì. Z tìchto dùvodù je ohòový efekt naprosto bezpeèný pro použití v interiérech. Ohòový efekt je ideální jako efektní osvìtlení restaurací, klubù, diskoték, divadel a dalších akcí. Aèkoli ohòový efekt je vytvoøen elektrickým svìtlem plameny vypadají jako skuteèný oheò a dìlají ohromující dojem.

MBN FIRE EFFECT
Klasický MBN Fire Effect (miska s ohnìm) je vhodná ve dvou velikostech (prùmìr 36 cm a 50 cm). Obì velikosti nabízíme ve ètyøech verzích (zavìšení, pøipevnìní na zeï, postavení na pilíøi èi stativu nebo samostatné postavení). Miska má èernou barvu, na pøání zákazníka mùžeme zajistit i jiné barvy. MBN Fire Effect PRO (36 cm) je vybavený velmi kvalitním vìtrákem (životnost 40 000 hodin) od nìmecké firmy „Papst“. Místo MBN Fire Effect PRO (36 cm) mùžeme nabídnout MBN Fire Effect ECO. MBN Fire Effect PRO (36 cm) a MBN Fire Effect 50 cm jsou vybaveny speciálním sklenìným filtrem, MBN Fire Effect ECO je vybaven barevným filtrem.

firefirefire
MBN Fire Effect Little (20 cm) je k dispozici ve ètyøech verzích (jednoduše stojící na podkladu, pøipevnìný na zeï, na stativu nebo pilíøi a na stojánku). MBN Fire Effect Little je vybavený jedním svìtelným zdrojem MR 11 a speciálním svìtelným filtrem.

firefire

Tvar MBN Fire Effect Antique series (40cm) je inspirován dórským sloupem. Antická série je vybavená dvìma kvalitními vìtráky (životnost delší než 40 000 hodin) od nìmeckého výrobce „Papst“ a speciálním sklenìným filtrem. MBN Fire Effect Antique nabízíme ve ètyøech verzích ( jednoduše stojící na podkladu, pøipevnìný na zeï, na stativu nebo pilíři a na stojánku).

firefire

Všechny MBN Fire Effect „plameny“ jsou z hedvábí, které je ohnivzdorné. Požadavky DIN 4102 B1 jsou splnìny.

Vyhledávání:
Přihlášení k odběru novinek e-mailem:
Zvolte výrobce: